Prawo rodzinne | Prawnik,  Rozwód w UK | Prawnik

Rozwód w UK – Kiedy możesz zostac w domu po podziale majątku?

Rozwód w UK to czasami jedynie wierzchołek góry lodowej. Często łączą sie z nim kwestie podziału majątku oraz opieki nad dziećmi.

Podział majątku w Anglii może być przeprowadzony polubownie (Consent order) lub sądowo. Podział polubowny może zostać osiagniety bez wszczynania procedur sądowych lub w ich trakcie. Najczęściej najważniejszy skladnik majątku małżeńskiego to nieruchomość, w której małżonkowie zamieszkują. Często zdarza się, że jedna ze stron, np. żona z dziecmi, chciałaby zostać w tej nieruchomości do czasu az dzieci osiągną wyznaczony wiek lub do uplywu oznaczonego dokladnie czasu. W tym czasie nieruchomość pozostaje własnością obu stron.

Mesher order

Instytucja, która umożliwia pozostanie w nieruchomości w ten sposób to tzw. Mesher order. Jego nazwa jest zwiazana ze sprawą, w której bylo to nazwisko jednej ze stron. Oznacza on wyrok opózniajacy sprzedaż nieruchomości.

Mesher order stanowi część ugody finansowej. Pozwala on odroczyć sprzedaż domu rodzinnego do czasu, gdy, np najmłodsze dziecko w rodzinie skończy 18 lat lub wyznacza okresloną datę sprzedaży nieruchomości, np. 1 luty 2026 rok

Mesher order pozwala jednemu z rodziców mieszkać w nieruchomości z dziećmi oraz określa, co stanie się z dochodami ze sprzedaży, gdy nieruchomość zostanie ostatecznie sprzedana. Jest on wydawany odnosnie nieruchomości, która najczęściej jest własnością obu rodziców i zwykle stosuje się go tylko wtedy, gdy inne opcje, takie jak sprzedaż domu i ponowny zakup, nie są możliwe na dany moment. Na przykład, być może, w nieruchomości nie ma wystarczającego kapitału, aby ją sprzedać i kupić dwa oddzielne domy, albo rodzic, który pozostaje w domu z dziećmi, nie jest w stanie wykupić udziału drugiego rodzica. W trakcie trwania Mesher order obie strony zachowują wspólną własność prawną nieruchomości.

Mesher order także określa kto jest odpowiedzialny za koszty bieżące i jak będą przeprowadzane naprawy strukturalne.

Jaka jest szansa na wydanie Mesher order w postepowaniu finansowym przez sądy?

Obecnie szanse na wydanie Mesher order przez sądy sa dość niskie. Sądy uważają, że ten typ wyroku przyczynia sie do powstawania przyszłych problemów. Czesto rodzic, który mieszka w domu rodzinnym nie jest w stanie wykupić udziału drugiego rodzica w okreslonym terminie. Wtedy dom musi zostać sprzedany. Bardzo czesto rodzic, który nie mieszka w domu, jest nadal na hipotece i ma problem z zakupem kolejnego domu dla siebie.

Co robia sady, aby uniknac wydania Mesher order?

Moja bogata praktyka sądowa pokazuje, że sądy rodzinne w Anglii uznają, że jeśli strony maja małe dzieci, a strona zależna finansowo ma ograniczone możliwości zbudowania kapitału wystarczającego do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych,  Mesher order jest często nieodpowiedni. Dlatego też sądy coraz częściej nakazują sprzedaż domu, aby każdy z rodziców mógł mieć nowy start w życiu. Czasem sądy pozwalają jednej ze stron, aby zostala w nieruchomości na kilka miesiecy na to, aby mogla ona znalezć inne miejsce do zamieszkania i przygotowac dom do sprzedaży.  

Rozwód w UK – Kontakt z Simple Law

Jeśli chcecie porozmawiać z kancelarią Simple Law odnośnie podziału majątku małżeńskiego w Anglii to możecie skontaktować się mailem na [email protected] lub zadzwonić na nr tel: 07377077073.

Najlepszy sposób kontaktu to email [email protected] , ponieważ często przebywamy na rozprawach sądowych i nie zawsze możemy odbierać telefon.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *