Prawo rodzinne | Prawnik

Rozwód w UK i alimenty na rzecz dziecka

Alimenty na rzecz dziecka pokrywają bieżące koszty utrzymania dziecka, wydatki jednorazowe i koszty mieszkaniowe po rozstaniu rodziców. Alimenty na rzecz dziecka to regularne, zwykle miesięczne, płatności dokonywane przez rodzica, z którym dziecko nie zamieszkuje na rzecz osoby lub rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Alimenty na rzecz dziecka mogą zostać uzgodnione między Tobą a Twoim byłym partnerem, lub być obliczone przez Służbę ds. Świadczeń Alimentacyjnych na rzecz Dzieci, czyli Child Maintenance Service albo wyznaczone przez sąd.

Jeżeli nie mozesz porozumiec sie z rodzicem dziecka, to najpowszechniejsza  procedura to  wystąpienie o alimenty na rzecz dziecka zarządzane przez Child Maintenance Service. Ten organ jest uprawniony do ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:

1.  dziecko ma mniej niż 16 lat lub ukończyło 16 lat, ale nie ukończyło 20 roku życia i spełnia następujące warunki:

a. z tego tytułu wypłacany jest zasiłek rodzinny, czyli child benefit;

b. dziecko otrzymuje  wyksztalcenie w pełnym wymiarze godzin w szkole lub w college’u (do konca A-levels lub ich odpowiednika, ale nie na uniwersytecie); lub

c. dziecko otrzymuje w Anglii kształcenie w pełnym wymiarze godzin, które nie jest kursem przygotowującym do uzyskania stopnia naukowego, dyplomu ukończenia studiów wyższych, wyższego świadectwa państwowego itd.

Musi istnieć rodzic, który zapewnia podstawową codzienną opiekę nad dzieckiem, oraz rodzic, z którym dziecko nie zamieszkuje. Oboje rodzice oraz dziecko mają miejsce zwykłego pobytu w Wielkiej Brytanii. O alimenty na rzecz dziecka również mogą ubiegac sie dziadkowie lub opiekunowie, którzy zapewniają podstawową codzienną opiekę nad dzieckiem.

Osoby, które nie otrzymują dochodu i studiują na pelen etat lub są w wiezieniu, nie muszą placic alimentów na rzecz dziecka.

Jesli chcesz ubiegac sie o alimenty na rzecz dziecka, to zajrzyj tutaj.

Jeśli korzystasz z Child Maintenance Service  , obliczy on kwotę alimentów na rzecz dziecka w oparciu o sytuację rodzica płacącego alimenty.

Następnie możesz samodzielnie umówić płatności z drugim rodzicem lub skorzystac z usług Child Maintenance Service w celu pobierania i przekazywania płatności. Za tę usługę pobierane są opłaty.
Oboje rodzice mają wybór. Jeśli którekolwiek z rodziców wybierze płatność bezpośrednią, formą płatności będzie płatność bezpośrednia. Jeśli rodzic płacący zapłatę zalega z płatnościami lub spóźnia się z płatnościami,to Child Maintenance Service może zmienić metodę płatności na zaplate poprzez pobieranie i przekazywanie płatności.

Jesli interesuje Cię skuteczny i profesjonaly rozwód w UK, to skontaktuj się z Simple Law mailem na [email protected]   lub zadzwon na nr tel: 07377077073.

Najlepszy sposób kontaktu to email [email protected]  , ponieważ często przebywamy na rozprawach sądowych i nie zawsze możemy odbierać telefon.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *